anse synonym

Hanl. anse det för sannolikt, att B. ciliatum Gould är samma art som sistnämda. Dess- utom har Monterosato (Bollet. Soc. Moll. Italiana, ) uptagit B. fusiforme som synonym tili B. humphreysianum. B. ooides Midd. anses af Jeffreys vara densararna som B. dalei; Midd. 's beskrifning af den förra passar dock ej riktigt in pâ. HANL. anse det för sannolikt, att B. ciliatuln GOULD ar samma art som sistnämda. Dessutom har MONTEROSATO (Bollct. Soc Italiana, ) uptagit B. fusiforme synonym till B. humphreysianum. B. ooides MIDD. anses af JEFFREYS vara densarnma som B. dalci; MIDD.'S beskrifning af den förra passar dock. Anse, verb.. Böjningar: anse, anser, ansåg, ansett, anse. Engelska: think. anse synonym