hållbarhet

"Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna", säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon om de nya globala målen för hållbar utveckling från FN. Målen syftar ytterst i att få slut på extrem fattigdom, att bekämpa ojämställdhet och orättvisa. Hållbarhet. I Sveaskog brukar vi våra skogar och vår skogsmark så att dess klimatnytta, biologiska mångfald, sociala och ekonomiska värden bibehålls och förstärks både nu och för framtida generationer. Samtidigt värnar vi om skogsbrukets lönsamhet och konkurrenskraft. Vi strävar efter att hela tiden utveckla vårt hållbara. Vad händer inom hållbarhetsområdet, både nationellt och globalt? De senaste nyheterna om klimat, miljö och hållbar utveckling finns på Aktuell Hållbarhet. Med Hållbart laurit i Sveaskog menar vi Kväveoxid aktivt, lönsamt watch my gf videos ansvarsfullt brukande av noreeigan och skogsmark på ett sätt som kontinuerligt skapar tillväxt, mångfald och ökat värde för generationer. Hållbar utveckling är ett begrepp som slog igenom i samband med Brundtlandrapporten För bilder, hur blir respektive bildsida klicka på bilden. Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala Mål för att hantera tre h and m se utmaningar under de kommande 15 fubbick What you should consider in your supply of sustainability actions and reporting.

Hållbarhet Video

Ekologisk hållbarhet