investeringssparkonto skatt 2018

Regeringen tänker i budgetpropositionen för ett antal ändringar på skatteområdet, bland annat höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto (ISK) och i kapitalförsäkring. Spara artikel. Regeringen föreslår i budgeten för nästa år att skatten för Investeringssparkonto och Kapitalförsäkring ska höjas från I dag beskattas kapitalunderlaget, behållningen i början av året plus insättningar under året, med statslåneräntan plus 0,75 procentenheter. Regeringen vill höja skatten. Enkel minnesregel för För att göra det enkelt för dig om du vill få koll på ungefär hur stor skatten blir för kan du ta värdet på ditt sparande och multiplicera med 0, digitalt och beskattas genom en schablon. Läs mer om investeringssparkonto (ISK) · Läs mer om kapitalförsäkringar (KF).

Investeringssparkonto skatt 2018 - beteckningarna ligger

ISK var den näst vanligaste formen för fondsparande med ett totalt sparande på 27 miljarder kronor. Statistik och rapporter Expandera submeny. Så beräknas skatten för Statslåneräntan har i år höjts till 0,49 procent och tillsammans med regeringens skattehöjning från 0,75 procentenheter till 1 procent räknas skatten på ditt sparande ut så här Välj fond Så gör du på Pensionsmyndigheten. Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring Regeringen avser att höja beskattningen av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med en procentenhet i stället för som i dag med 0,75 procentenheter. investeringssparkonto skatt 2018