källförteckning

Wikipedias olika upplagor använder ofta källhänvisningar som baseras på en kombination av Oxford (upphöjd siffra) och Vancouver (inom hakparentes). I en Wikipediaartikel markeras ofta upprepade hänvisningar till samma källhänvisning genom samma nottecken. Listningen av källorna i referenslista och källförteckning  ‎Källförteckning · ‎Akademiska referenssystem · ‎Översikt och olikheter · ‎Exempel. Tre saker är viktiga när man gör en källförteckning. Referensen ska ge en bra beskrivning av källan. Källan ska kunna identifieras av alla och vara lika tydlig och klar för alla, även om några år. Finns alla uppgifter med för att jag utifrån referensen skall kunna återfinna artikeln, sidan på Internet eller boken? Förteckningen. Källförteckning. Alla arbeten och uppstaser kräver en källförteckning, här presenteras alla de källor du använt i ditt arbete. Källförteckningen ställs upp i alfabetisk ordning och ser olika ut beroende på om du har använt en bok, en Internetsida, en tidningsartikel, en muntlig källa, ett uppslagsverk, en broschyr och så vidare.

Källförteckning Video

Skriva uppsats i Word för mac 2011 - del6 - infoga källförteckning enligt APA Några aspekter på svensk kultur. Business Carolina gynning längdvol. Sidan redigerades senast den 4 november kl. Arkitekten  nr 11 Om konsten att marknadsföra kultur. Economic research on the determinants of immigration: