förstadagsintyg

Våra läkare kan skriva sjukintyg under förutsättning av inget behov av fysisk undersökning krävs för intyget. Det är sedan upp till varje. Förstadagsintyg. Ett misstroende eller en utsträckt hand? Författare: Kristoffer Athle. Handledare: Ann-Christine Hartzén. Examinator: Frantzeska Papadopolou. Termin: HT Ämne: Rättsvetenskap. Nivå: Kandidat. Kurskod: 2RV05E. Om det finns särskilda skäl får arbetsgivaren begära förstadagsintyg. Med särskilda skäl avses att det finns behov ur rehabiliterings- eller kontrollsynpunkt. Det kan theitis.info vara att arbetsgivaren behöver underlag inför rehabiliteringsåtgärder eller om det går att göra någon arbetsplatsanpassning. Det kan också vara fall då.

Förstadagsintyg Video