wilhem

Willhem Delårsrapport januari – september Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 32 Mkr (25 ). Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 Mkr (1 ), vilket motsvarar en värdeökning på 5,1 procent (4,3). Av den orealiserade värdeförändringen avser. Willhem köper för fem miljarder. Willhem har ingått avtal om förvärv av hyreslägenheter i västra Sverige. Säljare är Akelius och priset uppgår till fem miljarder kronor. Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Vårt fastighetsbestånd består av hyresrätter i Borås, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Linköping, Lysekil, Malmö, Skövde, Stockholm, Trollhättan, och Västerås. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första. NyheterSenaste nyttTransaktion. Av den orealiserade värdeförändringen avser  Mkr en justering till följd av förändrad redovisning av förvaltningsfastigheternas värde i koncernens rapport över finansiell [läs mer…]. Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Krigsrubriker skriker om stora prisfall och kommande konkurser bland bostadsutvecklare. Emissionsdag är 13 september och obligationen och det tvåårig. Intäkterna porco rosso till Mkr stenplattor uteplats, ökningen motsvarar 36 procent. Willhem utökar sitt fastighetsbestånd genom förvärv av ytterligare 90 hyresrätter som ska brixton i Elinegård i Malmö. wilhem

Wilhem Video

Wilhem Lecky - Facing Life's Records (Full Sermon)