herjedalen

Jemtland: Nyhem vid Kroktjärnsberget n. o. om Mysjön; Handöl, Areskutan (S. ALMQVIST). 4. P. terrestris TH. F.R. Polybl. Scand. p. På jord och sten i fjelltrakterna. Herjedalen: st. Midtåkläppen. — Jemtland: Ullån, Handöl, Rennberg, Snasahögen, Skurdalsporten, Kallsjön på sten (S. ALMQvist). 5. P. bombospora TH FR. Anmärkningar om Herjedalens vegetation; af KNUT FREDRIK THEDENIUS. Växtgeografien är en af Botanikens interessantare delar. Lika som alla andra empiriska vetenskaper, stöder den sig nästan endast på observationer. Att få dessa så säkra och fullständiga som möjligt, bör således utgöra växtgeografernes första. Andra och tredje samlingen om Jämtland och Herjedalen af Abrah: Abrsson Hülphers Abraham Abrahamsson Hülphers. och alt fedan blifwit räknat til Wester- Norrland, eller nu Gefleborgs Höfdingcdöme (1); men Haft med Jämtland famma Härads Lagsa- gu, lika som det ständigt är bibehallit under ^Hernöfands Stift. herjedalen