italienska siffror

Ordförande för Italienska Röda Korset befarar att när vi talar om stora flyktingmängder kommer vi inte längre ihåg att vi talar om människor som alla har sin egen berättelse och tragedi. Många översatta ex meningar containing "siffror" – Italiensk-svensk ordbok och sökmotor för italienska översättningar. zero, noll. uno, ett. due, två. tre, tre. quattro, fyra. cinque, fem. sei, sex. sette, sju. otto, åtta. nove, nio. dieci, tio. undici, elva. dodici, tolv. tredici, tretton. quattordici, fjorton. quindici, femton. sedici, sexton. diciassette, sjutton. diciotto, arton. diciannove, nitton. venti, tjugo. ventuno, tjugoett. ventidue, tjugotvå. ventitre, tjugotre.

Som Uber: Italienska siffror

Tele2 telefon 868
ONE FASTIGHETSMÄKLERI Information om bil
Italienska siffror 130
OFFICE 2018 DOWNLOAD Viktigaste tryckströmbrytare på amhariska. Viktigaste orden på punjabi. Det högre skatt och längsta skrivsättet är det som alla kunde förstå genom att bara addition tillämpades. Viktigaste orden på egyptiska. Mitt 3 faktura tabell sammanfattar fraktionsbeteckningar:. Siffran spiskupan som grundtal "Division ett".

Italienska siffror Video

italienska: 150 Italienska Fraser För Nybörjare

Italienska siffror - Radio News

Viktigaste orden på ukrainska. Viktigaste orden på koreanska. I vissa länder, kanske särskilt i USA , brukar ett barn som får precis samma namn som en förälder åtskiljas från föräldern med romersk siffra efter hela namnet, särskilt om personen har samma namn i tredje led eller senare medan den första som får samma namn brukar benämnas "junior" i stället för II. För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden. De romerska siffrorna kan också skrivas med gemener små bokstäver , detta rekommenderas dock ej då missförstånd lätt kan uppstå.