övergran

Övergrans församling. Församling · Övergrans kyrka · Land · Sverige · Trossamfund · Svenska kyrkan · Stift · Uppsala stift · Kontrakt · Sigtuna kontrakt · Län · Uppsala län · Kommun · Håbo kommun · Folkmängd, 1 (). - män, (). - kvinnor, (). Medlemmar, 1 (73 %) (). Församlingskod, Övergrans socken, som har en landareal på ca 55 km², utgör den västligaste delen av Håbo kommun. Socknen avgränsas i väster av Ekolsundsviken och i öster av Ryssviken, Varpsund och. Stora Ullfjärden. I söder och sydväst gränsar Övergran till Yttergrans och Kalmars socknar. Övergran karaktäriseras av en öppen. Här finns Övergrans kyrka och Övergransgården. Övergrans kyrka. Äldsta delarna är från talet. Nyrenoverad. Muralmålningarna är utförda av Albertus Pictor och tillhör hans tidigaste verk. Dopfunten är från talet. -Sitt gärna ner en stund, tänd ett ljus för dig själv eller någon du tänker på. Belägen. övergran